Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и ТО Първомай към Районна прокуратура - Пловдив