Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 26 броя инверторни климатици тип сплит система