18 Март 2024 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2023 г.

21 Март 2023 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2022 г.

28 Март 2022 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2021 г.

13 Април 2021 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2020г.

13 Март 2020 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2019г.

5 Април 2019 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2018г.

23 Май 2018 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2017 г.