На основание чл.19 ал.1 от Наредба №1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, изд. от министъра на правосъдието, в сила от 01.01.2020 г., Окръжна прокуратура - гр.Кюстендил уведомява за възможността да приеме желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж във времевия период: 01.01.2020г.-31.12.2020 г. и място: Окръжна прокуратура гр.Кюстендил - ул.“Гороцветна“ №14, както и в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура - гр.Кюстендил с адрес: гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №12 и в гр. Дупница, ул.“Княз Борис I“ №5.

Професионалният стаж е с продължителност 4 /четири/ месеца.

Правила за прием на заявления и подбор на кандидат - стажанти