Деловодство - работно време с граждани

От понеделник до петък 09:00 - 17:00 ч.;
 

В рамките на посоченото работно време деловодствата на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и Районните прокуратури осъществяват контакти с гражданите, като предoставят на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица информация.

Завеждащ служба „Рег. и деловодство”

телефон 078/ 53-39-27

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Кюстендил: Заместник окръжен прокурор - Марияна Сиракова
служебен телефон: 078/ 53-39-11
мобилен телефон: 0882 887 431
e-mail: [email protected]
Заместник говорител на ОП Кюстендил: Заместник окръжен прокурор - Ангел Байрактарски
служебен телефон: 078/ 53-39-06
мобилен телефон: 0882 114 028

Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 14
телефон: 078/ 55-09-66
факс: 078/ 55-09-68 e-mail: [email protected]

 

Окръжен следствен отдел към ОП Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 12
телефон: 078/ 55-03-90
факс: 078/ 55-03-90
e-mail: [email protected]