Документи и вътрешни правила

27 Юли 2023 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ

1 Август 2018 г.

Създаване в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил на електронен регистър на заявленията по чл. 29 от ЗЗЛД