Прием на граждани

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП – ГР. КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66,

e-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023 г.

април

03.04.2023 г.

25.04.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

май

16.05.2023 г. 30.05.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

юни

06.06.2023 г. 20.06.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

юли

11.07.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

август

03.08.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

септември

28.09.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

октомври

24.10.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

ноември

14.11.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2023 г.

декември

07.12.2023 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр. Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

 


ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

ЗА  ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.

Изнесени приемни в

прокуратура

Дата

Приемно време

Място

ОП – Кюстендил

21.04.2023 г.

от 09.00 ч. до 12.00 ч.

кабинета на окръжния прокурор в сградата на ОП-Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14

 

Предварителни заявки на гражданите за изнесения прием в района на Апелативна прокуратура – София могат да се направят, както следва:

в Апелативна прокуратура – София

на телефони: 02/981 39 46 и 02/988 59 62

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Кюстендил

на телефон: 078/55 09 66

по електронна поща: [email protected]


 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023 г.

януари

17.01.2023 г.

 

24.01.2023 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

февруари

07.02.2023 г.

 

21.02.2023 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

март

07.03.2023 г.

 

28.03.2023 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.


 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2022 г.

ноември

15.11.2022 г.

 

22.11.2022 г.

 

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2022 г.

декември

01.12.2022 г.

 

14.12.2022 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

 

 

 


Окръжна прокуратура гр. Кюстендил уведомява, че предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенциия на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция, в изпълнение на Заповед № РД-04-84/09.03.2020 г. на главния прокурор и предвид препоръките на Министерство на здравеопазването за предпазване от заболяване и вирусни инфекции, включително и COVID-19, се преустановява приемът на граждани в приемната на административния ръководител на ОП – гр. Кюстендил обявен за 12.03.2020 г. в ОП – гр.Кюстендил и на 13.03.2020 г. в РП – гр.Дупница.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 Приемно време

2020 г.

януари

22.01.2020 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

февруари

12.02.2020 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

март

12.03.2020 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

април

23.04.2020 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

май

14.05.2020 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

юни

11.06.2020 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

Във връзка с организацията на дейността по приема на граждани, в съответствие с утвърдените със заповед № РД-02-29/31.10.2019г. на главния прокурор Правила за прием на граждани в ПРБ, в периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

януари

22.01.2020 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

февруари

12.02.2020 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

март

12.03.2020 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

април

23.04.2020 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

май

14.05.2020 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

юни

11.06.2020 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ДУПНИЦА ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2020 г.

януари

29.01.2020 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 - в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2020 г.

март

13.03.2020 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2020 г.

май

15.05.2020 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

юли

05.07.2019 г.

 

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

09.00 ч. – 11.00 ч.

2019 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2019 г.

септември

26.09.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

октомври

02.10.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

ноември

06.11.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

декември

11.12.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

Във връзка с организацията на дейността по приема на граждани, в съответствие с утвърдените със заповед № РД-02-29/31.10.2019г. на главния прокурор Правила за прием на граждани в ПРБ, в периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

юли

05.07.2019 г.

 

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

09.00 ч. – 11.00 ч.

2019 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2019 г.

септември

26.09.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

октомври

02.10.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

ноември

06.11.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

декември

11.12.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ДУПНИЦА ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

юли

-

-

-

2019 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2019 г.

септември

-

-

-

2019 г.

октомври

09.10.2019 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 - в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2019 г.

ноември

-

-

-

2019 г.

декември

12.12.2019 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 Приемно време

2019 г.

януари

22.01.2019 г.

 

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

февруари

12.02.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

март

12.03.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

април

23.04.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

май

14.05.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

юни

11.06.2019 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжния прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2018 г.

юли

30.07.2018 г.

 

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2018 г.

септември

18.09.2018 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

октомври

02.10.2018 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

ноември

06.11.2018 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

декември

11.12.2018 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

юли

30.07.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2018 г.

септември

18.09.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

октомври

-

-

-

2018 г.

ноември

06.11.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

декември

11.12.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП – КЮСТЕНДИЛ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

юли

-

-

-

2018 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2018 г.

септември

13.09.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

октомври

-

-

-

2018 г.

ноември

08.11.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

декември

13.12.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2018 г.

януари

22.01.2018 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител –

окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

февруари

12.02.2018 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител –

окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

март

12.03.2018 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител –

окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

април

23.04.2018 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител –

окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

май

14.05.2018 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител –

окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

юни

11.06.2018 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител –

окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

В периода на предстоящите официалните и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали. 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

22.01.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

февруари

12.02.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

март

12.03.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

април

23.04.2018 г.

-

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

май

14.05.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

юни

11.06.2018 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

В периода на предстоящите официалните и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали. 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

29.01.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 -

в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

март

14.03.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2018 г.

май

16.05.2018 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

В периода на предстоящите официалните и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали. 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ на 2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2017 г.

юли

03.07.2017 г.

 

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2017 г. до 10.09.2017 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2017 г.

септември

18.09.2017 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

октомври

02.10.2017 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

ноември

06.11.2017 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

декември

11.12.2017 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

 

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

03.07.2017 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2017 г. до 10.09.2017 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2017 г.

септември

18.09.2017 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

октомври

-

-

-

2017 г.

ноември

06.11.2017 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

декември

11.12.2017 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

 

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУПНИЦА

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

-

-

-

2017 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2017 г. до 10.09.2017 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2017 г.

септември

13.09.2017 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4 -

    в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница       

09.30 ч. – 12.00 ч.

2017 г.

октомври

-

-

-

2017 г.

ноември

08.11.2017 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

2017 г.

декември

13.12.2017 г.

Съдебна палата – гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, ет. 4

- в кабинета на административния ръководител – районен прокурор на РП – гр. Дупница

09.30 ч. – 12.00 ч.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г.

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail :[email protected]

 

Изнесени приемни в прокуратура

Дата

Приемно време

Място

Трето тримесечие на 2017 г.

ОП – гр. Кюстендил

26.09.2017 г.

09:00 -12:00

Кабинета на окръжния прокурор в сградата на ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №14

Четвърто тримесечие на 2017 г.

ОП – гр. Кюстендил

14.12.2017 г.

09:00 -12:00

Кабинета на окръжния прокурор в сградата на ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №14

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НA ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА М. XI И М. XII. 2016 Г. И I –ВО ПОЛУГОДИЕ на 2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

нa Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил

За м. XI и м. XII. 2016 г. и IВО ПОЛУГОДИЕ на 2017 г.

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

СГРАДА

ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА – ГР. КЮСТЕНДИЛ

22.11.2016 г.

13.12.2016 г.

10.01.2017 г.

14.02.2017 г.

14.03.2017 г.

11.04.2017 г.

16.05.2017 г.

13.06.2017 г.

13.30 – 16.00 ч.

гр. Кюстендил

ул. „Гороцветна“ № 14

РАЙОННА

ПРОКУРАТУРА – ГР.КЮСТЕНДИЛ

22.11.2016 г.

13.12.2016 г.

10.01.2017 г.

14.02.2017 г.

14.03.2017 г.

11.04.2017 г.

16.05.2017 г.

13.06.2017 г.

13.30 – 16.00 ч.

гр. Кюстендил

ул. „Гороцветна“ № 14

РАЙОННА

ПРОКУРАТУРА – ГР. ДУПНИЦА

14.12.2016 г.

08.02.2017 г.

10.04.2017 г.

19.06.2017 г.

09.30 – 12.00 ч.

съдебна палата

гр. Дупница

ул. „Николаевска“ № 15