ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2024 г.

юли

 

25.07.2024 г.

 

ет. 4, в кабинет на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

август

29.08.2024 г.

ет. 4, в кабинет на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

септември

26.09.2024 г.

ет. 4, в кабинет на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ

НА ОП – ГР. КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66,

e-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

април

23.04.2024 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на

административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр.

Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2024 г.

май

15.05.2024 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр.

Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

2024 г.

юни

12.06.2024 г.

ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП - гр.

Кюстендил

13.30 ч. -16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-66, е-mail : [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2024 г.

януари

 

25.01.2024 г.

 

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

февруари

29.02.2024 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

март

28.03.2024 г.

ет. 4, в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжният прокурор няма право да дава правни консултации.