Информация за граждани

2500 Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14
Деловодството работи с граждани от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа.

В рамките на посоченото работно време деловодствата на Окръжна и Районна прокуратури - гр. Кюстендил осъществяват контакти с гражданите, като предоставят на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица информация.