Кариери

Сподели

7 Януари 2021 г.
Подбор за назначаване на един съдебен служител на длъжност „шофьор-призовкар” в администрацията на ОП – гр. Кюстендил

В изпълнение на заповед № РД-04-17/07.01.2021 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура /ОП/ - гр. Кюстендил и на основание чл.100а, ал. 3 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/ се обявява подбор, за назначаване на един съдебен служител на длъжност „шофьор-призовкар” в администрацията на ОП – гр. Кюстендил.

/Обявата е публикувана в сайта на Бюрото по труда на 08.01.2020 г./

16 Декември 2020 г.
Kонкурс за назначаване на един съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в администрацията на ОП - гр. Кюстендил.

В изпълнение на заповед № РД-04-759/15.12.2020 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура /ОП/ - гр. Кюстендил и на основание чл. 94, ал. 2 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/ се обявява конкурс за назначаване на един съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в администрацията на ОП -  гр. Кюстендил.

/Обявата е публикувана в бр. 295, на 16.12.2020 г. във вестник Струма/

 

Конкурса за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“ е прекратен, съгласно заповед № РД-04-004 на административния ръководител на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил.