Такси:

  • При подаване на молба за удостоверение гражданите заплащат такса в размер на 2 /два/ лева.
  • Таксата за издаване на удостоверение се заплаща в "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил или на място с "Кредитна" или "Дебитна" карти "VISA", "VISA ELECTRON", "MasterCard", "Maestro" и "V PAY".

Образци на молби и жалби:

Заявление за издаване на удостоверение от Окръжна прокуратура - Кюстендил / 38.0 KB
Mолба за издаване на удостоверение за банкрут до Окръжна прокуратура / 28.5 KB
Молба за издаване на заверен препис на постановление / 29.5 KB
Жалба до Окръжна прокуратура / 31.0 KB
Жалба срещу постановление за отказ / 32.5 KB
Заявление за възстановяване на суми от парични гаранции / 25.5 KB
Правила за определяне реда за постъпване и връщане на парични суми като съдебни гаранции по набирателната сметка на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил / 697.0 KB
Заповед № 717/2015 за утвърждаване на правила за определяне реда за постъпване и връщане на парични суми като съдебни гаранции по набирателната сметка на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил / 213.4 KB