Банкови сметки

Обслужваща банка - "Банка ДСК" ЕАД

Транзитна сметка - такси, в лева:

IBAN: BG43STSA93003100760001

BIG: STSABGSF


Набирателна сметка - гаранции:

IBAN: BG32STSA93003354211402

BIG: STSABGSF