Структура

Прокуратурата в Република България се състои от Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Апелативни прокуратури, Военно-апелативна прокуратура, Окръжни прокуратури, Софийска градска прокуратура, Военноокръжни прокуратури и Районни прокуратури (чл.136, ал.1 от Закона за съдебната власт).В окръжните прокуратури се създават административни отдели, прокурорите от  които участват в производствата по административни дела (чл.136, ал. 2 ЗСВ).

Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил включва: 

Окръжна прокуратура - КюстендилОкръжен следствен отделкъм ОП - КюстендилРайонна прокуратура - КюстендилРайонна прокуратура - Дупница