Прокурори в Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил

  1. Камелия Стефанова - Административен ръководител - Окръжен прокурор
  2. Ангел Байрактарски - Заместник окръжен прокурор
  3. Марияна Сиракова - Заместник окръжен прокурор
  4. Ивайло Илиев - Командирован в Евроюст от Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия
  5. Бисер Любенов - Прокурор
  6. Валери Пенков - Прокурор
  7. Владимир Мицов - Прокурор
  8. Костадин Босачки - Прокурор
  9. Михаил Крушовски - Командирован прокурор от РП - Кюстендил
  10. Емил Павлов - Командирован прокурор от РП - Кюстендил