Прокурори

Прокурори в Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил

  1. Административен ръководител - Окръжен прокурор - Камелия Стефанова
  2. Заместник окръжен прокурор - Ангел Байрактарски
  3. Заместник окръжен прокурор - Ивайло Илиев
  4. Прокурор - Йордан Георгиев
  5. Прокурор - Владимир Мицов
  6. Прокурор - Марияна Сиракова
  7. Прокурор - Бисер Любенов
  8. Прокурор - Kостадин Босачки
  9. Прокурор - Валери Пенков
  10. Прокурор - Бойко Калфин