18 Юли 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) по две обособени позиции"

Сподели

Информация за публикувана обява - линк към АОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП