Прокурори от ОП-Плевен изнесоха открити уроци пред 178 ученика от четири училища на територията на град Плевен

18 Април 2022 г.

Окръжна прокуратура град Плевен се включи в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана от Висш съдебен съвет. Програмата обхвана общо 178 ученика от четири училища - 9 клас на ПГТ „Проф. Цветан Лазаров“ град Плевен, 7 клас на ОУ „Валери Петров“ град Плевен, 10 и 11 клас на ПГРТО град Плевен и 10 клас на ПГПЧЕ “Димитър Димов“ град Плевен.

Лектори в програмата бяха зам. окръжен прокурор Дияна Илиева-Стоянова и зам. окръжен прокурор Венцислав Фердинандов.

Образователната програма е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, ограничаване на негативните модели на поведение, повишаване правната грамотност и култура и други.

Откриването на програмата се състоя на 13.04.2022 година в ПГ по транспорт „проф. Цветан Лазаров“ град Плевен. На 14.04.2022 година бе изнесена лекция пред учениците от ОУ „Валери Петров“ град Плевен,  а на 15.04.2022 година пред учениците от ПГРТО град Плевен.  Образователната програма бе закрита на 18.04.2022 година с открит урок пред ученици от десети клас на ПГПЧЕ “Димитър Димов“ град Плевен.

Ръководствата на училищата изразиха своята благодарност относно инициативата, както и желание тя да продължи и за в бъдеще.

Пред учениците бяха представени теми от областта на правото на разбираем и достъпен за тях език. Беше им обяснено какви са отговорностите и задълженията на прокурорите. При всички срещи, те проявиха особен интерес и активно участваха в редица дискусии. Имаха възможност да задават актуални за тях въпроси, които бяха обсъдени с представителите на Окръжна Прокуратура Плевен.

Всички ученици присъствали на откритите уроци получиха удостоверение за участие в Образователната програма, а на всеки клас бяха раздадени по няколко Конституции.