Проведе се отчет за дейността на прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура- Плевен

29 Март 2024 г.

Окръжна прокуратура – Плевен проведе отчетно събрание за представяне на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен и на разследващите органи през 2023 година.

Събитието уважиха Виктор Малинов – прокурор, завеждащ отдел „Инспекторат“ при Върховна прокуратура, Светослав Калчев – и.ф. административен ръководител–апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-В.Търново, Цветан Маринов и Катерина Лащакова - прокурори в АП-В.Търново, Весела  Сахатчиева – председател на Окръжен съд-Плевен, Даниела Дилова - председател на Административен съд –Плевен, Вера Найденова – председател на Районен съд-Плевен,  Десислава Николова – председател на Районен съд-Левски, Галя Наумова – председател Районен съд-Никопол, Ивайло Арнаудов - председател на Адвокатска колеги - Плевен, Живко Ламбов – Директор ОД на МВР Плевен, Пламена Петрова – директор ТД НС-Плевен, Павлин Камбуров - началник на Затвор Белене, Стефан Стефанов – началник на Затвор Плевен, Теодора Данова – Главен разследващ полицай отдел Разследване, Светослав Маринов - началник ТО БОП-Плевен.

Окръжният прокурор Владимир Николов – административен ръководител на ОП-Плевен представи пред присъстващите гости, прокурори, следователи и служители от Окръжна прокуратура - Плевен и Районна прокуратура -Плевен резултатите от дейността на  Окръжна и Районна прокуратура за 2023 година.

През изминалата година е отчетено увеличение броя на наблюдаваните досъдебни производства.  На територията на Плевенския съдебен район са наблюдавани общо 5145 броя досъдебни производства, както и 664 броя бързи производства. Новообразуваните досъдебни производства през 2023 година са 3099, като най–голям дял имат общоопасните престъпления – 965 броя, към които се отнасят престъпленията управление на МПС след употреба на алкохол или на  наркотични вещества и за държане на наркотични вещества.

Увеличен е броят на задържаните лица, които за 2023  година са общо 136 и  с 26 броя повече от миналата година.

Забелязва се увеличение на внесените в съда досъдебни производства и намаляване броя на спрените досъдебни производства в сравнение с предходната година.

Отчетен е спад на влезлите в сила оправдателни присъди и решения. Относителният им дял спрямо внесените в съда актове за 2023 година е 1,89% спрямо 2,27% за 2022 година.

Виктор Малинов и Светослав Калчев поздравиха прокурорите и служителите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен за постигнатите резултати и им пожелаха здраве и ползотворна работа.