Заместник- административният ръководител в ОП Плевен Николай Пачевски с награда от Съюза на юристите

18 Април 2024 г.

На 16 април 2024 г., в Деня на Конституцията и юриста, Николай Пачевски – заместник - административен ръководител в ОП- Плевен, получи наградата "Почетен знак на СЮБ за професионални постижения и активна съюзна дейност".

Награждаването бе част от проведена тържествена церемония, организирана от Съюза на юристите в България съвместно с Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България,Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите,  Нотариалната камара на Р България и Камара на частните съдебни изпълнители.

Призът му бе връчен от Председателя на СЮБ г-н Владислав Славов.