Регистри и декларации

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в ОП Кюстендил за 2018 г.

Име, Фамилия Длъжност Декларация
1 Антонина Борисова Гл. спец. "АД" Декларация
2 Борислав Борисов Съдебен деловодител Декларация
3 Боян Милушев Служител по "СИ" Декларация
4 Валери Иванов Системен администратор Декларация
5 Георги Симеонов Системен администратор Декларация
6 Даниела Атанасова Главен счетоводител Декларация
7 Даниела Ранчева Съдебен деловодител Декларация
8 Дина Костова Съдебен деловодител Декларация
9 Емилия Гошева Гл. спец. счетоводител Декларация
10 Емилия Тончева Съдебен деловодител Декларация
11 Зорница Босачка Съдебен деловодител Декларация
12 Ирена Ангелова Административен секретар Декларация
13 Мариела Борисова Прокурорски помощник Декларация
14 Марияна Динкова Съдебен деловодител Декларация
15 Миглена Кирилова Завеждащ служба "РД" Декларация
16 Румяна Николова Завеждащ служба "Деловодство" Декларация
17 Стефани Стефанова Съдебен деловодител Декларация
18 Таня Станкова-Йовчева Завеждащ служба "РНКИ" Декларация
19 Янка Пенева Съдебен деловодител Декларация

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в ОП Кюстендил

Име, Фамилия Длъжност Декларация
1 Антонина Борисова Гл. спец. "АД" Декларация
2 Борислав Борисов Съдебен деловодител Декларация
3 Боян Милушев Служител по "СИ" Декларация
4 Валери Иванов Системен администратор Декларация
5 Георги Симеонов Системен администратор Декларация
6 Даниела Ранчева Съдебен деловодител Декларация
7 Емилия Гошева Гл. спец. счетоводител Декларация
8 Емилия Тончева Съдебен деловодител Декларация
9 Зорница Босачка Съдебен деловодител Декларация
10 Ирена Ангелова Административен секретар Декларация
11 Малинка Костадинова Съдебен деловодител Декларация
12 Мариела Борисова Прокурорски помощник Декларация
13 Марияна Динкова Съдебен деловодител Декларация
14 Миглена Кирилова Завеждащ служба "РД" Декларация
15 Румяна Николова Завеждащ служба "Деловодство" Декларация
16 Стефани Стефанова Съдебен деловодител Декларация
17 Таня Станкова-Йовчева Завеждащ служба "РНКИ" Декларация
18 Янка Пенева Съдебен деловодител Декларация

Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в ОП Кюстендил

Име, Фамилия Длъжност Декларация
1 Аделина Яначкова Чистач Декларация
2 Антонина Борисова Гл. спец. "АД" Декларация
3 Борислав Борисов Съдебен деловодител Декларация
4 Боян Милушев Служител по "СИ" Декларация
5 Валери Иванов Системен администратор Декларация
6 Веселин Славейков Шофьор-призовкар Декларация
7 Ганчо Стоянов Шофьор-призовкар Декларация
8 Георги Иванов Шофьор-призовкар Декларация
9 Георги Симеонов Системен администратор Декларация
10 Даниела Ранчева Съдебен деловодител Декларация
11 Ели Шипарова Чистач Декларация
12 Емилия Гошева Гл. спец. счетоводител Декларация
13 Емилия Тончева Съдебен деловодител Декларация
14 Емилия Христова Чистач Декларация
15 Зорница Босачка Съдебен деловодител Декларация
16 Ирена Ангелова Административен секретар Декларация
17 Малинка Костадинова Съдебен деловодител Декларация
18 Мариела Борисова Прокурорски помощник Декларация
19 Марияна Динкова Съдебен деловодител Декларация
20 Миглена Кирилова Завеждащ служба "РД" Декларация
21 Николай Николов Шофьор-домакин Декларация
22 Олег Антонов Куриер Декларация
23 Румяна Николова Завеждащ служба "Деловодство" Декларация
24 Самуил Михов Пазач невъоражена охрана Декларация
25 Стефани Стефанова Съдебен деловодител Декларация
26 Таня Станкова-Йовчева Завеждащ служба "РНКИ" Декларация
27 Янка Пенева Съдебен деловодител Декларация
28 Дина Костова Съдебен деловодител Декларация

Списък на служители с неподадени декларации по чл.35 ал.1 по ЗПКОНПИ

Всички съдебни служители от Окръжна прокуратура гр.Кюстендил са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в законоустановения срок.