21 Декември 2018 г.

Вътрешни правила за работа с ПОС-терминални устройства в ОП КърдЖАЛИ

Сподели