Публикувани декларации

А

Аделина Кленовска - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Албена Каменова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Александра Петкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Александър Сандов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Александър Симеонов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Анастасия Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Ангелина Якимова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Андрей Васев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Анелия Лазарова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Анелия Русева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Анета Атанасова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Анета Спасова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Анжела Богословова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Анжела Тонева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ани Енчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Анна Карпузова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Антоанета Вельова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Антоанета Миленкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Антон Пенев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Антония Иванова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ася Стоева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Б

Богдана Търъшева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Бойка Петрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Борис Дойчев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Борис Даскалов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Боряна Арменчева - Декларация чл. 49 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Боряна Димитрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Боянка Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

В

Валентина Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ваня Кръстева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ваня Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Васиана Кънчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Васил Тасков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Величка Евгениева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Венета Калчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Венцислав Велинов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Вера Миладинова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Вера Параскевова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Вероника Иванова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Вероника Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Весела Александрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Весела Каравасилева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Веселин Димитров - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Веселин Радославов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Веселина Иванова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Виктор Костадинов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Виктория Златанова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Виктория Монова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Виолета Славчова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Виолета Стаменова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Виолета Асенова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Владимир Радков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Г

Габриела Белева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Галина Величкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Галина Веселинова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Галина Димитрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Галя Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Геновева Атанасова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Георги Илиев - по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Георги Димитров - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Георги Свиленов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Гергана Белчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Гергана Григорова-Борисова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Гергана Гърбева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Д

Дани Алексов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Даниела Маркова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Даниела Миленкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Даниела Тонкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Даниела Петкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Деяна Стоянова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Дебора Вълкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Десислава Арсенова-Ангелова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Десислава Ангелова-Янева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1  и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Десислава Михайлова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1  и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Диана Велинова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Диана Лулчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Диана Попова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Диана Пузалкова - Декларация по чл. 49 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Димитър Кунев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Димитър Стоянов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Димка Везева - Кендименова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Добромир Шекерджиев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Донка Костова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1

Е

Евгени Пелтеков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Евгения Садовска - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Евтим Евтимов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Елена Ламбова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Елена Иванова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Елена Петрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Елизабет Атанасова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Елизабета Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Елисавета Ангелова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Елица Цонева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Емил Велев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Емил Станимиров - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Емилия Каракашева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Ж

Жаклин Миладинова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Жана Тодорова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Жени Желева  - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Жени Желева - Стоилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

З

Здравка Манчова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Златин Минков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Зорница Даскалова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Зоя Гроздева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

И

Ивайло Стоянов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Ивайло Тушев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Иван Иванов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Иван Кунов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Иванка Заркова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ивелина Василева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ивета Калчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ивета Филипова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Илия Николов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Илиян Ярмин - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Илияна Илиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Илиана Илиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Илияна Минчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ирен Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ирен Иванчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Ирена Масларова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ирена Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ирена Цолова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Й

Йоана Анкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Йоана Жиланова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Йордан Манолов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Йорданка Дикова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

К

Калина Бикова-Божилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Камелия Виденова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Камелия Димитрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Камелия Йовчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Капка Илкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Катя Светославова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Катя Трайкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Кети Методиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Константин Домов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Красимира Вълчанова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Красимира Василева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Красимира Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Красимира Станкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Красимира Филипова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Кристина Каранешева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Кристина Даскалова-Котова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Кристиян Георгиев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Кристияна Бозукова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Л

Лидия Матеева - Декларация по чл. 49 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Лилия Василева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Лилия Митева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Лилия Тодорова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Лиляна Пешева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Лилянка Лозанова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Лъчезар Петков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

М

Мадлена Кръстева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Маргарита Тумбева-Гешева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Марина Манолова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Марина Трифонова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по 35 ал. 1 т.2 част 2
Мария Гецова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Мария Гоцева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мария Димова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мария Захариева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мария Чингова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мария Монова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Марияна Йорданова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Марияна Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мариана Стоянова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мая Любомирова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мая Гюрнева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Миглена Андреева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Миглена Станкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Мила Алексиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Милена Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Mилена Ленкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Милена Михайлова-Паргова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Милка Тонева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Мирослава Методиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Миряна Коцева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Михаела Методиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Михаела Иванова - Декларация по чл. 49 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Михал Васев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Н

Надежда Станоева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Надя Божилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Надя Маринкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Надя Найденова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Наталия Минова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Наталия Николаева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Наташа Бимбилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Нели Първанова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Никола Вълчанов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Никола Николов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Николай Андреев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Николай Владимиров - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Николай Николов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Николина Стоянова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Николинка Стоилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Нина Каранешева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Нина Калчева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Нора Якимова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

О

Огнян Захариев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Офелия Бенова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

П

Павел Владимиров - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Павлина Петкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Павлина Стоилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Палма Иванова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Петя Димитрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Петя Кордева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Петя Филипова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Пламен Ганчев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Пламен Николов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Пламена Рацова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Р

Радослав Малинов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Радослава Янева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Радостина Нарева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Райна Минкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Ралица Кофилова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Рачо Павлов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Рени Божкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Рени Богатинова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Росица Арабаджиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Росица Петрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Румен Влъчков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Румен Теофилов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Румяна Гюрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Румяна Игнатова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Румяна Пенкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Румяна Ташева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2

С

Саша Василева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Светла Негрова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Светлана Бабакарова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Светлана Календерска - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Светослав Гълъбов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Силвана Стаменова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Силвия Велева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Силвия Йолова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Силвия Стефанова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Силвия Стоилкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Силвия Трифонова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Симеон Борисов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Симона Лазарова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Симона Атанасова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Снежана Маринова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Станислав Андонов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Станислав Зарчев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Станислава Георгиева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Стефания Лачева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Стефка Василева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Стефка Станоева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Стоян Манолов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Т

Таня Мусиевска - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Татяна Динова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Теодора Боцева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Тереза Йонова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 част 2
Томислава Рангелова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 част 2

У

 

Ф

Филип Зарков - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1
Филип Филипов - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Х

Христина Владимирова  - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Христо Василев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

 

Ц

Цветелин Георгиев - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1  и Декларация по чл. 49 ал. 1 т.2
Цонка Минкова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1  и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Ю

Юлиана Николова - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2
Юлия Дечева - Декларация по чл. 35 ал. 1 т.1 и Декларация по чл. 35 ал. 1 т.2 част 2

Я