Прием на граждани

         В изпълнение на решение по Протокол № 11 от 18.03.2020 г. на Прокурорската колегия на ВСС и във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, всички административни услуги, вкл. и работата с граждани ще бъдат извършвани в Информационен център – кабинет 79 в сградата на Съдебната палата, при следната организация:
1.  Гражданите имат достъп до Информационен център – на гишето на Софийска градска прокуратура, за времето от 10:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч.
2.  Обслужването на гражданите се организира по начин, позволяващ влизането им само по един.
3.  Справки се извършват само по телефоните, обявени на официалната страница на СГП или по електронен път на обявеният електронен адрес.
4.  Препоръчва се подаването на документи да се извършва по пощата или по електронен път.

         В електронното съобщение до прокуратурата трябва да бъдат включени достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – три имена, точен адрес, телефон и пр.

         Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен“ и оставянето му без разглеждане.

         В изпълнение на заповед РД-04-84 от 09.03.2020 г. на Главния прокурор на Прокуратура на Република България се преустановява приемът на граждани в приемните на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, вкл. в изнесените приемни за прием на граждани до последващо нареждане.