Прием на граждани

ПРИЕМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СГП

Съгласно заповед № РД-04-915/14.11.2022г. на административния ръководител са определени за приемни дни на градския прокурор при Софийска градска прокуратура или определен от него заместник-градски прокурор всеки последен четвъртък на месеца, като приемът на граждани ще се осъществява в сградата на Съдебната палата на адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 2, ет.2, кабинет 52 от 14.00 ч. до 17.00 ч.

  • За месец ноември и месец декември 2022 г. са определени датите: 24.11.2022 г. и 29.12.2022 г.
Прокуратура
Дата
Приемно време
Място
СГП
24.11.2022 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52
СГП
29.12.2022 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52

 

  • За първото шестмесечие на 2023 г. са определени датите: 26.01.2023 г., 23.02.2023 г., 30.03.2023 г., 27.04.2023 г., 25.05.2023 г., 29.06.2023 г.
Прокуратура
Дата
Приемно време
Място
СГП
26.01.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52
СГП
23.02.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52
СГП
30.03.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52
СГП
27.04.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52
СГП
25.05.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52
СГП
29.06.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, ст. 52

 

Заявка за прием на граждани може  да се прави на телефонен номер 02/9219249 и по електронна поща: [email protected].

 

Приемът на граждани в изнесената приемна на Софийска градска прокуратура да се осъществява от административния ръководител на СГП или определен от градския прокурор заместник-градски прокурор на адрес гр.София, пл. „Св.Неделя“ № 1 на 24.02.2023 г., 26.05.2023 г., 29.09.2023 г. и 29.12.2023 г. от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Прокуратура
Дата
Приемно време
Място
СРП
24.02.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
Приемна на главния прокурор на РБ,
гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1
СРП
26.05.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
Приемна на главния прокурор на РБ,
гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1
СРП
29.09.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
Приемна на главния прокурор на РБ,
гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1
СРП
29.12.2023 г.
от 14.00 ч.
до 17.00 ч.
Приемна на главния прокурор на РБ,
гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1


Предварителни заявки на граждани за изнесения прием в района на Софийска градска прокуратура могат да се направят в Софийска районна прокуратура на тел. 02/9631704 и по електронна поща: [email protected].

 

Административният ръководител не изразява становище по съществото на правните казуси и не дава правни консултации!

Прокурорът не дава правни консултации, съгласно чл. 213 ЗСВ!