Информация за граждани

Банкови сметки 

Сметка за внасяне на парични гаранция по следствени дела, гаранции по ЗОП и наеми
гр. София, в ЦКБ АД – клон Централен
BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF

Транзитна сметка за внасяне на държавни такси и суми от застрахователни обещетения
ЦКБ АД – клон Централен
BG 63CECB 9790 31E8 4719 00, BIC: CECBBGSF