Кариери

Сподели

8 Юли 2021 г.
Обява - конкурс за длъжността „Главен експерт - криминалист“

ОБЯВЯВА:

Конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ – 1 щ.бр. в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София

 

8 Юли 2021 г.
Софийска градска прокуратура обявява конкурс за следните длъжности: „Съдебен деловодител“ и „Съдебен архивар“

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

  1. „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 5 щ. бр., от които 2 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
  2. „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр.
  3. „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр., от които 1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
  4. „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.