Контакти

Софийска градска прокуратура

Работно време: Oт понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа 1040 София, бул. "Витоша" №2 тел.: 02/9219 249 факс: 02/980 8849 e-mail: [email protected]

Следствен отдел към СГП

1618 София, бул. "Монтевидео" 21 тел.: 02/ 8081297 [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.