ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

13 Юли 2020 г.

Прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура Смолян с настоящата декларация изразяваме позицията си за еднакво прилагане и налагане върховенството на Закона във всички случаи, независимо от длъжностното качество на лицата, спрямо които се прилага. Остро и категорично възразяваме срещу опитите Прокуратурата да бъде намесена в политически борби, скандали и противопоставяния.