Районна прокуратура – Смолян разпореди на ОД на МВР – Смолян извършване на проверка за срок от 48 часа по повод постъпили данни за неправомерен натиск при упражняване на избирателните права

2 Юли 2021 г.

По повод запитвания от медии ви информираме, че на 1.07.2021 г., в Окръжна прокуратура -Смолян постъпиха четири сигнала от областния управител на област Смолян за получени при него жалби за неправомерен натиск относно упражняване на избирателно право. 

Три от сигналите  съдържат данни за престъпления против политическите права на гражданите, а четвъртия се отнася за друг вид престъпления.

Само един от сигналите касае предстоящите парламентарни избори, насрочени за 11 юли 2021 г., а другите два се отнасят за предишни избори, такива проведени през 2015 г. и м. април 2021 г.

Въпреки че са отнасят за минал период от време, всички сигнали са подадени в Областна администрация - Смолян едва в края на м. юни 2021 год.

Окръжна прокуратура - Смолян незабавно е препратила сигналите по компетентност на Районна прокуратура - Смолян, като е съобразена родовата и местна подсъдност на визираните в сигналите престъпления.

Наблюдаващите прокурори при Районна прокуратура - Смолян, след като са се запознали със съдържанието на сигналите, са преценили, че данните не са достатъчни да се образуват досъдебни производства, поради което и в изпълнение на Указанията за организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратура на Република България при провеждането на избори, са възложени проверки на органите на МВР, дадени са подробни указания за изясняване на обективната истина и е определен срок от 48 часа. След приключване на проверките и съобразно установените факти, наблюдаващите прокурори ще извършат  преценка дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебни производства.