2021 година

Районна прокуратура - Смолян

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
04 18.01.2021 Димитър Димитров Шофьор - призовкар Димитър Димитров.pdf