Прием на граждани

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. СМОЛЯН

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СМОЛЯН

Адрес: гр.Смолян, бул. „България” №16, Съдебна палата, тел.030167012; 030167011,

е-mail [email protected]

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023г.

юли

04.07.2023г.
18.07.2023г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023г.

август

22.08.2023г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023г.

септември

05.09.2023г.
19.09.2023г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023г.

октомври

03.10.2023г.
17.10.2023г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023г.

ноември

07.11.2023г.
21.11.2023г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023г.

декември

05.12.2023г.
19.12.2023г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР
- РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СМОЛЯН

В ТЕРИТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ МАДАН, ЧЕПЕЛАРЕ, ДЕВИН и ЗЛАТОГРАД към РП-СМОЛЯН

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕПЕЛАРЕ

Адрес: гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” №48, Съдебна палата, тел.03051/2280; 030512066,

е-mail: [email protected]; [email protected]

2023г.

юли

14.07.2023 г

Териториално отделение –  гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

август

23.08.2023г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

септември

07.09.2023г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

октомври

04.10.2023г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

ноември

08.11.2023г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

декември

06.12.2023г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ МАДАН

Адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение” №8, Съдебна палата, тел.0308/24421,

е-mail: [email protected];  [email protected]

2023г.

юли

21.07.2023г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

август

24.08.2023г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

септември

25.09.2023г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

октомври

05.10.2023г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

ноември

09.11.2023г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

декември

07.12.2023г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ДЕВИН

Адрес: гр.Девин, ул. „Ал.Костов” №8, Съдебна палата, тел.03041/2358,

е-mail: [email protected]; [email protected]

2023г.

юли

24.07.2023г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

август

25.08.2023г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

септември

14.09.2023г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

октомври

06.10.2023г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

ноември

10.11.2023г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2023г.

декември

08.12.2023г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗЛАТОГРАД

Адрес: гр.Златоград, бул. „България” №120, Съдебна палата, тел.03071/2478,

е-mail: [email protected];  [email protected]

2023г.

юли

25.07.2023г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

август

28.08.2023г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

септември

18.09.2023г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

октомври

13.10.2023г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

ноември

17.11.2023г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2023г.

декември

15.12.2023г.

Териториално отделение – гр .Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител