ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. СМОЛЯН

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СМОЛЯН

Адрес: гр.Смолян, бул. „България” №16, Съдебна палата, тел.030167012; 030167011,

е-mail [email protected]

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

юли

03.07.2024 г.
17.07.2024 г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2024 г.

август

14.08.2024 г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2024 г.

септември

04.09.2024 г.
18.09.2024 г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2024 г.

октомври

02.10.2024 г.
16.10.2024 г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2024 г.

ноември

06.11.2024 г.
20.11.2024 г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

2024 г.

декември

04.12.2024 г.
18.12.2024 г.

РП Смолян

бул. „България” №16, ет.2

КАБИНЕТ 223 - кабинет на Адм. ръководител

от 14.00 часа до 16.00 часа

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР
- РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СМОЛЯН

В ТЕРИТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ МАДАН, ЧЕПЕЛАРЕ, ДЕВИН и ЗЛАТОГРАД към РП-СМОЛЯН

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕПЕЛАРЕ

Адрес: гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” №48, Съдебна палата, тел.03051/2280; 030512066,

е-mail: [email protected]; [email protected]

2024 г.

юли

05.07.2014 г.

Териториално отделение –  гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

август

23.08.2024 г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

септември

09.09.2024 г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

октомври

07.10.2024 г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

ноември

12.11.2024 г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

декември

03.12.2024 г.

Териториално отделение – гр. Чепеларе

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ МАДАН

Адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение” №8, Съдебна палата, тел.0308/24421,

е-mail: [email protected];  [email protected]

2024 г.

юли

22.07.2024 г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

август

15.08.2024 г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

септември

12.09.2024 г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

октомври

12.10.2024 г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

ноември

12.11.2024 г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

декември

12.12.2024 г.

Териториално отделение – гр. Мадан

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ДЕВИН

Адрес: гр.Девин, ул. „Ал.Костов” №8, Съдебна палата, тел.03041/2358,

е-mail: [email protected]; [email protected]

2024 г.

юли

15.07.2024 г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

август

14.08.2024 г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

септември

13.09.2024 г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

октомври

14.10.2024 г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

ноември

14.11.2024 г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

2024 г.

декември

12.12.2024 г.

Териториално отделение – гр. Девин

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа от Заместник административен ръководител

ПРИЕМ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗЛАТОГРАД

Адрес: гр.Златоград, бул. „България” №120, Съдебна палата, тел.03071/2478,

е-mail: [email protected];  [email protected]

2024 г.

юли

26.07.2024 г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

август

29.08.2024 г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

септември

27.09.2024 г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

октомври

28.10.2024 г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

ноември

27.11.2024 г.

Териториално отделение – гр. Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител

2024 г.

декември

20.12.2024 г.

Териториално отделение – гр .Златоград

кабинет на прокурор

от 14.00 часа до 16.00 часа  Административен ръководител