Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 21.06.2018 Капка Иванова Главен специалист човешки ресурси Капка_Иванова.pdf
2 28.06.2018 Надежда Седянкова Съдебен деловодител Надежда_Седянкова.pdf
3 28.06.2018 Васка Пакулева Съдебен деловодител Васка_Пакулева.pdf
517/2018 - 2/21.6.2018 21.06.2018 Цветанка Беевска Главен счетоводител Цветанка_Беевска-ДН-2018.pdf
517/2018 - 3/21.6.2018 21.06.2018 Антоанета Дандарова Съдебен статистик Антоанета_Дандарова-ДН-2018.pdf
517/2018 - 6/21.6.2018 21.06.2018 Асен Балкански Шофьор - призовкар Асен_Балкански-ДН-2018.pdf
517/2018 - 5/21.6.2018 21.06.2018 Миглена Янева Куриер Миглена_Янева-ДН-2018.pdf
517/2018 - 7/22.6.2018 22.06.2018 Сийка Кузманова Завеждащ служба Сийка_Кузманова-ДН-2018.pdf
517/2018 - 4/21.6.2018 21.06.2018 Росица Панделиева Съдебен деловодител Росица_Панделиева-ДН-2018.pdf
517/2018 - 8/26.6.2018 22.06.2018 Елена Стайкова Съдебен деловодител Елена_Стайкова-ДН-2018.pdf
517/2018 - 1/21.6.2018 21.06.2018 Мария Иванова Съдебен администратор Мария_Иванова-ДН-2018.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/2018 от 25.06.2018 25.06.2018 Ангелина Найденова Съдебен деловодител Ангелина_Найденова.pdf
2/2018 от 25.06.2018 25.06.2018 Венета Кисимдарова Съдебен секретар Венета_Кисимдарова.pdf
3/2018 от 02.07.2018 02.07.2018 Мария Маринска Призовкар Мария_Маринска.pdf
4/2018 - 03.07.2018 03.07.2018 Десислава Василева Съдебен деловодител Десислава_Василева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
3/2018 от 25.06.2018 25.06.2018 Стоянка Мангарудова Съдебен секретар Стоянка_Мангарудова.pdf
4/2018 от 25.06.2018 25.06.2018 Надка Джангалова Съдебен деловодител Надка_Джангалова.pdf
5/2018 от 25.06.2018 25.06.2018 Минка Кинанева Съдебен секретар Минка_Кинанева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 25.06.2018 Ирена Лелчева Съдебен деловодител Ирена_Лелчева.pdf
3 25.06.2018 Росица Гаджева Съдебен деловодител Росица_Гаджева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.06.2018 Соня Дуева Съдебен деловодител Соня_Дуева.pdf
4 16.07.2018 Таня Кръстанова Съдебен деловодител Таня_Кръстанова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Капка Иванова Главен специалист човешки ресурси Капка_Иванова-201806061017-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 07.06.2018 Надежда Седянкова Съдебен деловодител Надежда_Седянкова-201806081450-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 07.06.2018 Васка Пакулева Съдебен деловодител Васка_Пакулева-201806081456-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
517/2018 от 22.5.2018 22.05.2018 Цветанка Беевска Главен счетоводител Цветанка_Беевска_чл.35,ал.1,т.2_2018.pdf
517/2018 от 04.06.2018 04.06.2018 Антоанета Дандарова Съдебен статистик Антоанета_Дандарова_чл.35,ал.1,т.2_2018.pdf
517/2018 от 06.06.2018 06.06.2018 Сийка Кузманова Завеждащ служба Сийка_Кузманова_чл.35,ал.1,т.2_2018.pdf
517/2018 от 22.05.2018 22.05.2018 Росица Панделиева Съдебен деловодител Росица_Панделиева-ДН-2018.pdf
517/2018 от 11.05.2018 11.05.2018 Елена Стайкова Съдебен деловодител Елена_Стайнова_чл.35,ал.1,т.2_2018.pdf
517/2018 от 22.5.2018 22.05.2018 Мария Иванова Съдебен администратор Мария_Иванова_чл.35,ал.1,т.2_2018.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.06.2018 Ангелина Найденова Съдебен деловодител Ангелина_Найденова-201808121624-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 05.06.2018 Десислава Василева Съдебен деловодител Десислава_Василева-201808121624-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 05.06.2018 Венета Кисимдарова Съдебен секретар Венета_Кисимдарова-201808121624-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 05.06.2018 Мария Маринска Призовкар Мария_Маринска-201808121625-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Надка Джангалова Съдебен деловодител Надка_Джангалова-201806061625-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 07.06.2018 Минка Кинанева Съдебен секретар Минка_Кинанева-201806071410-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 03.08.2018 Стоянка Мангарудова Съдебен секретар Стоянка_Мангарудова-201808031402-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 06.06.2018 Росица Гаджева Съдебен деловодител Росица_Гаджева-201806061040-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 06.06.2018 Ирена Лелчева Съдебен деловодител Ирена_Лелчева-201806061028-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.06.2018 Таня Кръстанова Съдебен деловодител Таня_Кръстанова-201806081455-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 07.06.2018 Соня Дуева Съдебен деловодител Соня_Дуева-201806081452-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf