Районна прокуратура Смолян

4700, Смолян, бул. "България" №16, Съдебна палата, етаж 2

тел. и факс: 030167012

Деловодство: 030167013; 030167011

e-mail: [email protected]

 

Териториално отделение - Девин към Районна прокуратура - Смолян

4800, гр. Девин, ул. "Ал.Костов" №8

тел. и факс: 030412358

e-mail: [email protected]

 

Териториално отделение - Златоград към Районна прокуратура - Смолян

4980, гр. Златоград, бул."България" №120

тел. и факс: 030712478

e-mail: [email protected]

 

Териториално отделение - Мадан към Районна прокуратура - Смолян

4900, гр. Мадан, ул. "Обединение" №8

тел. и факс: 030824421

e-mail: [email protected]

 

Териториално отделение - Чепеларе към Районна прокуратура - Смолян

4850, гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" №48

тел. и факс: 030512280

e-mail: [email protected]