Дейността на Смолянска районна прокуратура се обуславя от задълженията на Прокуратурата, предвидени в Конституцията на РБ и другите подзаконови нормативни актове, указанията на ВКП, плановете на Окръжна прокуратура Смолян и годишния план на Районна прокуратура Смолян.

Районна прокуратура Смолян обслужва всички 10 общини в област Смолян – община Смолян, община Баните, община Борино, община Девин, община Доспат, община Златоград, община Мадан, община Неделино, община Рудозем, община Смолян и община Чепеларе.

Районна прокуратура Смолян включва четири териториални отделения - Териториално отделение Девин, Териториално отделение Златоград, Териториално отделение Мадан и Териториално отделение Чепеларе.