14 Февруари 2024 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Смолян за 2023 г.

24 Февруари 2023 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Смолян за 2022 г.

13 Април 2022 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Смолян за 2021 г.

14 Юли 2021 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Златоград за 2020 г.

14 Юли 2021 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Девин за 2020 г.

12 Май 2021 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Смолян за 2020 г.

20 Февруари 2020 г.

Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура - Смолян за 2019 г.