Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АД-204/1.06.2023 г. 19.06.2023 Капка Иванова Главен специалист човешки ресурси Декларация по чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ-Капка Иванова.pdf
АД-177/31.05.2023 31.05.2023 Антоанета Дандарова Съдебен статистик Декларация по чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ-Антоанета Дандарова.pdf
АД-199/13.06.2023 г. 14.06.2023 Стела Гадженакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ-Стела Гадженакова.pdf
АД-334/18.10.2023 18.10.2023 Стела Гадженакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ-Стела Гадженакова (2).pdf
АД-238/10.07.2023 г, 10.07.2023 Димитър Станчев Главен специалист – счетоводител и касиер, той и човешки ресурси Декларация чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНП-Димитър Станчев.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АД-171/30.05.2023 30.05.2023 Соня Дуева Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ-Соня Дуева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АД-202/14.06.2023 г. 15.06.2023 Стела Гадженакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ-Стела Гадженакова.pdf
АД-240/11.07.2023 г, 11.07.2023 Димитър Станчев Главен специалист – счетоводител и касиер, той и човешки ресурси Декларация чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНП-Димитър Станчев.pdf