Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АД-62/19.02.2024 г. 19.02.2024 Димитрина Киндова Съдебен деловодител Декларация по чл.49 ал.1 т.2 ЗПК - Димитрина Киндова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АД-53/12.02.2024 г. 14.02.2024 Димитрина Киндова Съдебен деловодител Декларация по чл.49 ал.1 т.1 ЗПК - Димитрина Киндова.pdf