Организационни актове във връзка с извънредното положение