Организационни актове във връзка с извънредното положение

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВРАЦА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВРАЦА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МЕЗДРА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

Проверка спазването на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ свързани с реда и организацията на работа на аптеките и цените на лекарствените продукти в условията на обявеното извънредно положение.

Разпореждане за предприемане на мерки РП-Мездра

I-ОН-21-2020 ВЪЗЛАГАТЕЛНА ПРОВЕРКА РП БЯЛА СЛАТИНА

Възлагателно проверка 146-2020 - 19.03.2020 РП ОРЯХОВО

Предложение РП-Враца

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ РП-КОЗЛОДУЙ