14 Април 2022 г.

Ученици от СОУ „Козма Тричков“ - Враца взеха участие в Деня на отворените врати, организиран от Окръжната прокуратура в града

Сподели

Днес, 14.04.2022 г., в Окръжна прокуратура - Враца се проведе Ден на отворените врати на тема „Прокуратурата на Република България - структура, функции и правомощия“.

В събитието взеха участие ученици от 10-ти и 11-ти клас на СОУ „Козма Тричков“ – Враца. Те бяха посрещнати от магистрати, които ги запознаха с организацията и дейността на съдебните органи.

Образователната лекция се проведе в залата на Окръжния съд в гр. Враца, където на децата бяха обяснени част от правилата при провеждане на съдебното заседание, касаещи всяка от страните по наказателни дела.

В рамките на дискусионната част на инициативата бяха обсъдени въпроси, свързани с участието на съдебни заседатели в състава на съда, както и за наказателната отговорност на непълнолетните.

При посещението на учениците в прокуратурата беше разяснен редът за подаване на жалба в органите на държавното обвинение, завеждането й в деловодство и последващото й разпределение на прокурор.

Инициативата Ден на отворените врати в органите на съдебната власт допринася за формирането на правни познания и култура сред гражданите и най-вече сред подрастващото поколение.