17 Октомври 2013 г.

Районна прокуратура Гълъбово - Обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово"

Сподели

На 15.11.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.

Решение

Обявление