Прием на граждани

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/ Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. и Заповед № РД-02-25 от 01.11.2022 г. на главния прокурор /

 

Ред за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора, съгласно заповед № ОП-143 от 08.11.2016г. , изменена със заповед № ОП-204 от 04.11.2022г. и Заповед № ОП-116-07.06.2023г.

 

Утвърдени графици за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2023г.

 

Дневен график за предстоящият прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

Дневен график за прием на 15.08.2023г.

/Следващият прием на граждани съгласно предварително утвърдения график ще се проведе на 19.09.2023г. (вторник). Актуален дневен график за този прием ще бъде публикуван тук, предходния работен ден, след 16.00 часа/

 

 

Архиви на утвърдените графици за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2023г.

График за прием на граждани в Окръжна прокуратура - Стара Загора за периода м. ноември - м. декември 2022г.

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2020г.

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2019г.

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2019г.

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2018г.

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2018г.

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2017г.

График за прием на граждани за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.

 

Архиви на утвърдените графици за изнесен прием на граждани от Окръжна прокуратура-Стара Загора по седалищата на районните прокуратури в Окръжен съдебен район-Стара Загора:

График за изнесен прием на граждани за 2-ро полугодие на 2018г.

График за изнесен прием на граждани за 1-во полугодие на 2018г.

График за изнесен прием на граждани за 2-ро полугодие на 2017г.

График за изнесен прием на граждани за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.