Прием на граждани

Относно: преустановяване приема на граждани от административния ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Съгласно заповед № ОП-55/2020год. на и.ф. административен ръководител, приема на граждани от административния ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора се ПРЕУСТАНОВЯВА до следващо нареждане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/ Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор /

Ред за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора, съгласно заповед № ОП-143 от 08.11.2016г.

Ред за изнесен прием на граждани от Окръжна прокуратура-Стара Загора по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район, съгласно заповед № ОП-144 от 08.11.2016г.

 

Утвърдени графици за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2020г.

Дневен график за предстоящият прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани на 27.02.2020г.

/ Следващият прием на граждани съгласно предварително утвърдения график ще се проведе на 26.03.2020г. (четвъртък). Дневният график за този прием ще бъде публикуван тук предходният работен ден - 25.03.2020г. /

 

Архиви на утвърдените графици за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2019г.

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2019г.

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2018г.

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2018г.

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2017г.

График за прием на граждани за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.

 

Архиви на утвърдените графици за изнесен прием на граждани от Окръжна прокуратура-Стара Загора по седалищата на районните прокуратури в Окръжен съдебен район-Стара Загора:

График за изнесен прием на граждани за 2-ро полугодие на 2018г.

График за изнесен прием на граждани за 1-во полугодие на 2018г.

График за изнесен прием на граждани за 2-ро полугодие на 2017г.

График за изнесен прием на граждани за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.