Проведени и приключили конкурси

Сподели

17 Септември 2020 г.
Процедура за провеждане на подбор с цел избор и назначаване на съдебен служител на техническа длъжност „Чистач“ в звено „Информационно и техническо обслужване” в Окръжна прокуратура-Стара Загора

Процедура за провеждане на подбор с цел избор и назначаване на съдебен служител на техническа длъжност „Чистач“ в звено „Информационно и  техническо обслужване” в  Окръжна прокуратура-Стара Загора