БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА

1. Банкова сметка за внасяне на такси за издаване на удостоверения и преписи, както и за заплащане на направени от Окръжна прокуратура-Стара Загора разноски съобразно постановен съдебен акт :


           Банка : УниКредит Булбанк–клон Стара Загора

           BIC: UNCRBGSF

           IBAN: BG86UNCR 7630 3100 1170 43

Всички такси могат да бъдат платени и безкасово, чрез използване на ПОС терминално устройство, което се намира в сградите на Окръжна прокуратура - Стара Загора на следния адрес :

  • гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №77, помещение за административно обслужване на граждани на партерен етаж

2. Набирателна сметка за внасяне на суми за мярка за неотклонение "Гаранция в пари" по разследвани от Окръжна прокуратура-Стара Загора досъдебни производства, както и за внасяне на парични гаранции във връзка с обществени поръчки и договори за изпълнението им.

           Банка : УниКредит Булбанк–клон Стара Загора

           BIC: UNCRBGSF

           IBAN: BG55 UNCR 7630 3300 0007 48