Териториално разпределение в съдебен район Стара Загора

Районна прокуратура гр.Стара Загора

Община Стара Загора

 • гр. Стара Загора
 • с. Арнаутито
 • с. Бенковски
 • с. Богомилово
 • с. Борилово
 • с. Борово
 • с. Братя Кунчеви
 • с. Бъдеще
 • с. Воденичарово
 • с. Горно Ботево
 • с. Дълбоки
 • с. Еленино
 • с. Елхово
 • с. Загоре
 • с. Змейово
 • с. Казанка
 • с. Калитиново
 • с. Калояновец   
 • с. Кирилово
 • с. Козаревец
 • с. Колена
 • с. Ловец
 • с. Лозен
 • с. Люляк
 • с. Лясково
 • с. Маджерито
 • с. Малка Верея
 • с. Малко Кадиево
 • с. Михайлово
 • с. Могила
 • с. Ново село
 • с. Оряховица
 • с. Остра могила
 • с. Памукчии
 • с. Петрово
 • с. Плоска могила
 • с. Подслон
 • с. Преславен
 • с. Пряпорец
 • с. Пшеничево
 • с. Пъстрово
 • с. Ракитница
 • с. Руманя
 • с. Самуилово
 • с. Сладък кладенец
 • с. Старозагорски бани
 • с. Стрелец
 • с. Сулица
 • с. Хан Аспарухово
 • с. Християново
 • с. Хрищени               

Община Опан

 • с. Бащино
 • с. Бял извор
 • с. Бяло поле
 • с. Васил Левски
 • с. Венец     
 • с. Княжевско
 • с. Кравино
 • с. Опан
 • с. Пъстрен 
 • с. Средец
 • с. Столетово
 • с. Тракия
 • с. Ястребово

Териториално отделение гр.Казанлък

Община Казанлък

 • гр. Казанлък
 • гр. Крън
 • гр. Шипка
 • с. Бузовград
 • с. Голямо Дряново
 • с. Горно Изворово
 • с. Горно Черковище
 • с. Долно изворово
 • с. Дунавци
 • с. Енина
 • с. Копринка
 • с. Кънчево
 • с. Овощник
 • с. Розово
 • с. Ръжена
 • с. Средногорово
 • с. Хаджи-димитрово
 • с. Черганово
 • с. Шейново
 • с. Ясеново

Община Гурково

 • гр. Гурково
 • с. Брестова
 • с. Дворище        
 • с. Димовци
 • с. Жерговец
 • с. Жълтопоп
 • с. Златирът
 • с. Конаре
 • с. Лява река
 • с. Паничерево
 • с. Пчелиново

Oбщина Мъглиж

 • гр. Мъглиж
 • с. Борущица
 • с. Бънзарето
 • с. Ветрен
 • с. Дъбово       
 • с. Държавен
 • с. Зимница
 • с. Радунци
 • с. Селце
 • с. Сливито
 • с. Тулово
 • с. Шаново
 • с. Юлиево
 • с. Яворовец
 • с. Ягода

Oбщина Николаево

 • гр. Николаево
 • с. Едрево
 • с. Елхово
 • с. Нова махала                                    

Община Павел баня

 • гр. Павел баня
 • с. Александрово
 • с. Асен
 • с. Виден
 • с. Габарево
 • с. Горно Сахране
 • с. Долно Сахране
 • с. Манолово
 • с. Осетеново
 • с. Скобелево
 • с. Турия
 • с. Тъжа
 • с. Търничени    

Териториално отделение гр.Чирпан

Община Чирпан

 • гр. Чирпан
 • с. Винарово
 • с. Воловарово
 • с. Гита
 • с. Димитриево
 • с. Държава
 • с. Зетьово
 • с. Златна ливада
 • с. Изворово
 • с. Малко Тръново
 • с. Могилово
 • с. Осларка
 • с. Рупките
 • с. Свобода
 • с. Спасово
 • с. Средно градище
 • с. Стоян-Заимово
 • с. Целина
 • с. Ценово
 • с. Яворово
 • с. Яздач

Община Братя Даскалови

 • с. Братя Даскалови
 • с. Верен
 • с. Голям дол
 • с. Горно Белево
 • с. Горно ново село
 • с. Гранит
 • с. Долно ново село
 • с. Колю Мариново    
 • с. Малко Дряново
 • с. Малък дол
 • с. Марково
 • с. Медово
 • с. Мирово
 • с. Найденово
 • с. Опълченец
 • с. Оризово
 • с. Партизанин
 • с. Плодовитово
 • с. Православ
 • с. Славянин
 • с. Съединение
 • с. Сърневец
 • с. Черна гора     

Териториално отделение гр.Раднево

Община Раднево

 • гр. Раднево
 • с. Бели бряг
 • с. Боздуганово
 • с. Българене
 • с. Гледачево
 • с. Даскал-Атанасово
 • с. Диня
 • с. Землен
 • с. Знаменосец
 • с. Ковач
 • с. Ковачево
 • с. Коларово
 • с. Константиновец
 • с. Любеново
 • с. Маца
 • с. Овчарци
 • с. Полски Градец
 • с. Рисиманово
 • с. Свободен
 • с. Сърнево
 • с. Тихомирово
 • с. Тополяне
 • с. Трояново
 • с. Трънково

Териториално отделение гр.Гълъбово

Община Гълъбово

 • гр. Гълъбово
 • с. Априлово
 • с. Великово
 • с. Главан    
 • с. Искрица
 • с. Медникарово
 • с. Мусачево
 • с. Мъдрец
 • с. Обручище
 • с. Помощник
 • с. Разделна    

 

Интернет страници на районните прокуратури и териториални отделения в съдебен район Стара Загора

 

Районна прокуратура - Стара Загора