Окръжна прокуратура - Стара Загора

 

6000 Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" №33, ет.3
 

Говорител на Окръжна прокуратура - Стара Загора:
Административния ръководител на ОП-Стара Загора