Връщане на гаранции

Относно: определяне на реда за набиране, използване и отчитане на чуждите средства по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

ПРАВИЛА за определяне на реда за набиране, използване и отчитане на чуждите средства по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

Заявление за възстановяване на суми от парични гаранции от Окръжна прокуратура - Стара Загора / 115.5 KB