Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Окръжна прокуратура-Стара Загора.

вътрешни правила