Регистър на подадени ВСТЪПИТЕЛНИ декларации от служители от администрацията на Окръжна прокуратура-Стара Загора, за интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Контролно число Вид на декларацията Декларация
Дкл-02-0001 25.05.2018 Жанета Речева главен счетоводител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0002 25.05.2018 Жанета Речева главен счетоводител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0003 25.05.2018 Спас Дамянов съдебен администратор   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0004 25.05.2018 Спас Дамянов съдебен администратор   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0005 05.06.2018 Румяна Господинова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0006 05.06.2018 Румяна Господинова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0007 06.06.2018 Жулиета Мерджанова прокурорски помощник   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0008 06.06.2018 Жулиета Мерджанова прокурорски помощник   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0009 06.06.2018 Биляна Иванова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0010 06.06.2018 Биляна Иванова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0011 06.06.2018 Стоян Андреев служител по сигурността на информацията   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0012 06.06.2018 Стоян Андреев служител по сигурността на информацията   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0013 06.06.2018 Радост Петкова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0014 06.06.2018 Радост Петкова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0015 06.06.2018 Ралица Станчева съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0016 06.06.2018 Ралица Станчева съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0017 07.06.2018 Невена Стефанова завеждащ служа "Регистратура, деловодство и архив"   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0018 07.06.2018 Невена Стефанова завеждащ служа "Регистратура, деловодство и архив"   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0019 07.06.2018 Йорданка Митева съдебен архивар   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0020 07.06.2018 Йорданка Митева съдебен архивар   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0021 07.06.2018 Дарина Загорчева-Кацарова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0022 07.06.2018 Дарина Загорчева-Кацарова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0023 07.06.2018 Силвана Перчемлиева-Коева прокурорски помощник   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0024 07.06.2018 Силвана Перчемлиева-Коева прокурорски помощник   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0025 07.06.2018 Мария Вълева съдебен архивар   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0026 07.06.2018 Мария Вълева съдебен архивар   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0027 07.06.2018 Ирина Цонева завеждащ служба "Защита на класифицираната информация"   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0028 07.06.2018 Ирина Цонева завеждащ служба "Защита на класифицираната информация"   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0029 07.06.2018 Даниела Желязкова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0030 07.06.2018 Даниела Желязкова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0031 07.06.2018 Диана Георгиева съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0032 07.06.2018 Диана Георгиева съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0033 08.06.2018 Кинка Михова административен секретар   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0034 08.06.2018 Кинка Михова административен секретар   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0035 08.06.2018 Пенка Сталева съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0036 08.06.2018 Пенка Сталева съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0037 08.06.2018 Снежана Дечкова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0038 08.06.2018 Снежана Дечкова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0039 08.06.2018 Ваня Палова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0040 08.06.2018 Ваня Палова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0041 08.06.2018 Ивелина Стефанова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0042 08.06.2018 Ивелина Стефанова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0043 08.06.2018 Павлинка Колева завеждащ служба "Деловодство" в Окръжен следствен отдел   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0044 08.06.2018 Павлинка Колева завеждащ служба "Деловодство" в Окръжен следствен отдел   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0045 08.06.2018 Жана Недкова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0046 08.06.2018 Жана Недкова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0047 08.06.2018 Антоанета Стоянова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0048 08.06.2018 Антоанета Стоянова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0049 08.06.2018 Жельо Стойчев системен администратор   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0050 08.06.2018 Жельо Стойчев системен администратор   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0051 08.06.2018 Антоанета Тодорова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0052 08.06.2018 Антоанета Тодорова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0053 08.06.2018 Мануела Василева прокурорски помощник   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0054 08.06.2018 Мануела Василева прокурорски помощник   Част II - за интереси декларация
Дкл-02-0055 02.07.2018 Десислава Турлакова-Кавръкова съдебен деловодител   Част I - за имущество *не е публична
Дкл-02-0056 02.07.2018 Десислава Турлакова-Кавръкова съдебен деловодител   Част II - за интереси декларация