4 Ноември 2013 г.

Окръжна прокуратура Стара Загора - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора”

Сподели

Изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.

Решение

Обявление