22 Ноември 2013 г.

Възложител: Окръжна прокуратура Стара Загора; Предмет на обществената поръчка: „Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на ОП-Стара Загора, РП-Стара Загора, РП-Гълъбово, РП-Казанлък, РП-Раднево и РП-Чирпан, по спецификация”

Сподели

22 ноември 2013г. - Съобщение за обявяваване на процедурата и за достъп до документацията.

27 декември 2013 година – Съобщение за прекратяване на достъпа до документацията за участие в процедурата.

07 януари 2014 година – Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата.

Решение за откриване на процедурата (връзка към електронния документ публикуван в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки)

Обявление за поръчката (връзка към електронния документ публикуван в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки)

Други документи