22 Октомври 2013 г.

Районна прокуратура Раднево - Обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Раднево"

Сподели

На 19.11.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Раднево". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.

Решение

Обявление