Публична покана по реда на глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на столове, офис мебели, метални стелажи за нуждите на Окръжна прокуратура – Кюстендил“