Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП – гр.Кюстендил, РП – гр.Кюстендил и РП – гр.Дупница

Уведомление

На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовата оферта на участника в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка  „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП – гр.Кюстендил, РП – гр. Кюстендил и РП – гр.Дупница, по спецификация „ ще бъдат отворени в сградата на Съдебната палата, гр.Кюстендил, ул. „Гороцветна № 31, етаж 6, стая № 3 на 06.11.2013 год. от 11.00 часа,
За провеждането на тази процедура имат право да присъстват участниците в същата или упълномощени техни представители.

Обява за поръчка

Решение

Тръжна документация